torstaina, huhtikuuta 27, 2017

Valtuuston itsearvio

Vanha valtuusto piti viimeisen kokouksensa maanantai-iltana. Kauden päätteeksi valtuutettuja oli pyydetty arvioimaan mennyttä kautta, toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Pari poimintaa.

Valtuuston toimintakulttuurin osalta näyttäisi, että päätöksiin sitoudutaan myös äänestyksen jälkeen ja tärkeisiin asioihin käytetään riittävästi aikaa. Petrattavaa olisi siinä, miten strategia ohjaa päätöksentekoa, ja miten yhteisiin pelisääntöihin sitoudutaan.

Valmistelun osalta viranhaltijoiden tekemiä päätösehdotuksia pidetään selkeinä. Lisätietoakin tuntuisi tarvittaessa saavan. Sen sijaan tiedottamisessa kuntalaisille on kehitettävää.

Valtuutetun työssä tärkein työskentelytapa näyttäisi selkeästi olevan oman valtuustoryhmän kokous. Samoin lähetekeskustelut, iltakoulut ja seminaarit ovat tärkeitä.

Tärkeitä asioita tulevalla valtuustokaudella kyselyn mukaan ovat mm. talouden tasapainotus, sote ja elinkeinojen kehittäminen.

maanantaina, huhtikuuta 10, 2017

Vaaleista

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olitte mukana tekemässä vaalityötä Teuvalla! Panoksenne on demokratian toteutumisen kannalta tärkeä. Äänestysprosentti oli Teuvalla lähes 10 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon. Se on hieno aktiivisuuden osoitus. Lämpimät onnittelut kaikille valituksi tulleille!

Uudessa kesäkuussa kokoontuvassa valtuustossa on 12 uutta valtuutettua. Vaihtuvuus on melkoinen, 44 %. Nykyisen kunnanhallituksen jäsenistä yli puolet ei istu uudessa valtuustossa. Osahan ei lähtenyt enää ehdokkaaksi, osa ei tullut vaalissa valituksi. Muutoksia on siis luvassa myös kunnanhallituksen kokoonpanoon.

Kaikille uuden valtuuston jäsenille on luvassa tärkeä vaikuttamisen paikka. Valiokuntamalliin siirtymisen myötä valtuusto käytännössä jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan. 9 jäsentä pääsee kunnanhallitukseen, 9 hyvinvointivaliokuntaan ja 9 yhdyskuntarakennevaliokuntaan. Valtuuston varapuheenjohtajat toimivat valiokuntien puheenjohtajina.

Vanha valtuusto kokoontuu vielä yhteen kokoukseen 24.4. Mutta jo huomenna valtuustoseminaarissa vanha valtuusto arvioi mennyttä kautta ja antaa eväitä uudelle valtuustolle tulevan strategian pohjaksi.

maanantaina, maaliskuuta 27, 2017

Alaskirjauksia

Kunnanhallitus saa tänä iltana hyväksyttäväkseen osana tilinpäätöstä esityksen eräiden kiintöjen tasearvojen alaskirjauksista. Yhteissumma on peräti noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kyseiset rakennukset on pääosin poistettu palvelukäytöstä. Kirjanpitolain mukaan niiden jäljellä oleva poistamaton tasearvo täytyy alentaa käyväksi markkinahinnaksi. Ja tämä varovaisuuden periaatetta noudattaen, eli arvoksi saa jäädä vain se summa, joka kiinteistöstä suurella todennäköisyydellä myyntitilanteessa saataisiin. Kun näille aika isoille rakennuksille ei juuri markkinoita Teuvalla ole, joudumme niiden arvon kirjaamaan lähelle nollaa. Suurimmat alaskirjaukset tehdään Syreenin koulusta ja Lehtiharjun sairaalasta.

Alaskirjaukset painavat vuoden 2016 tulosta alijäämäisemmäksi. Pidemmällä aikavälillä niillä ei sen sijaan ole vaikutusta. Kyse on vain siitä, mille vuodelle kuluksi kirjaaminen ajoittuu.

Otetaanpa kuvitteellinen esimerkki: Aikoinaan on rakennettu miljoona euroa maksanut rakennus. Vuosittain hankintahintaa on kirjattu kuluksi suunnitelman mukaisina poistoina. 20 vuoden poistoajalla tasapoistoksi tulee 50.000 euroa vuodessa. 12 vuodessa sitä on kirjattu kuluksi 12 x 50.000 eli 600.000 euroa. Poistamaton jäännösarvo on siis nyt 400.000. Rakennus on viime syksynä poistettu palvelukäytöstä. Arvioimme, että myytäessä kiinteistöstä saa enintään 50.000 euroa. Niinpä joudumme tekemään 350.000 euron kertapoiston eli alaskirjauksen. Jos myöhemmin sitten saammekin rakennuksen myytyä 80.000 eurolla, kirjaamme siitä tuolle vuodelle 30.000 euron myyntivoiton.

torstaina, maaliskuuta 23, 2017

Tilinpäätös

Vuoden 2016 tilinpäätös on 2,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Se on miljoonan huonompi kuin alun perin alijäämäinen budjetti. Alijäämässä on mukana 1,0 miljoonaa kiinteistöjen arvojen alaskirjauksia. Alas tulosta vei myös viime tingassa tullut 0,8 miljoonan euron lisälasku Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Toisaalta tulokseen sisältyy 0,6 miljoonaa euroa myyntivoittoa teollisuushallikaupasta.

Toimintakulut pysyivät suunnilleen edellisen vuoden tasolla (-0,4 %). Toimintatuotot kasvoivat 3,1 %. Tämä ei kuitenkaan ole ihan koko totuus, koska vuosi 2016 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin lämpölaitos toimi yhtiöitettynä.

Verotulot pienenivät 0,6 miljoonaa euroa (-3,4 %). Valtionosuudet kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa (+2,2 %).

Pitkäaikaisen lainan määrä kasvoi 3,7 miljoonaa euroa. Nyt sen määrä on 22,7 miljoonaa. Kattamatonta alijäämää kunnan taseessa on 5,8 miljoonaa.

keskiviikkona, maaliskuuta 22, 2017

Tuulivoimalan kiinteistövero

Kunta voi kiinteistöverolain 14 §:n mukaan asettaa voimalaitoksille oman veroprosentin, joka voi olla enintään 3,10. Vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho jää alle 10 megavolttiampeerin, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Lakia luetaan siten, että tehoa tarkastellaan erikseen kunkin voimalan osalta. Näin ollen laajakin tuulivoiman tuotantoalue, jolla on vaikkapa kymmeniä tai peräti sata tuulivoimalaa, jää yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan verotettavaksi.

Yleinen kiinteistöveroprosentti voi olla enintään 1,80. Ja jos kunta asettaa tämän veroprosentin korkeaksi, joutuvat kaikki muutkin kiinteistönomistajat maksamaan korkeaa kiinteistöveroa.

Ottaen huomioon, että tuulivoimaloista on omat haittansakin ympäristölle, tulisi tämä vääristymä pikaisesti laista korjata.

torstaina, helmikuuta 23, 2017

Ympäristönsuojelu

Alueuudistuksessa ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan tehtäväksi. Käytännössä tunnemme tätä sarkaa terveystarkastajien työkenttänä. Sen sijaan ympäristönsuojelu jää uudistuksen ulkopuolelle. Suupohjassa nämä kaksi alaa ovat toimineet tiiviissä työyhteydessä osana peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimintaa.

Jos maakunnan kunnat ovat asiasta yksimielisiä, ne voivat yhteisellä sopimuksella siirtää myös ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan maakunnan tehtäviksi. Etelä-Pohjanmaalla tätä yksimielisyyttä ei näytä syntyvän. Niinpä Suupohjassa joudutaan miettimään uusia tapoja (ainakin) ympäristönsuojelun järjestämiseksi.

tiistaina, helmikuuta 21, 2017

Työttömyys tammikuussa

Työttömyys on alueellamme edelleen korkealla tasolla: Etelä-Pohjanmaa 10, 4 %, Suupohja 10, 4 % ja Teuva 10,4 %. Aika tasaistakin siis.

Tammikuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski kaikissa kunnissa, joista suhteellisesti eniten Vimpelissä, Kauhajoella ja Evijärvellä. Teuvalla työttömyys väheni joulukuusta 32 henkilöllä ja vuoden 2016 tilanteesta 43 henkilöllä.  Maakunnan alimmat työttömien työnhakijoiden osuudet olivat Evijärvellä, Kauhavalla ja Kuortaneella.

Huolestuttavaa on se, että pitkäaikaistyöttömien määrä alenee varsin hitaasti.